Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

[GỐI HANDMADE] - Chương trình bán Gối gây quỹ ủng hộ người nghèo

 
Đặt gối theo mẫu bên dưới: 


Tên:…………………SĐT:……………Địa chỉ giao Gối:……............................

Mẫu Gối đặt (từ MS1 đến MS65):…………………..Số lượng:………………… 

Yêu cầu thiết kế riêng:…………………………………………………………...

Chương trình bán Gối gây quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo tại xã Ngọc Tem – huyện KonPlong – tỉnh Kon Tum, nằm trong


khuôn khổ chương trình từ thiện “ÁO ẤM MÙA ĐÔNG 2012”Êkíp I love Kon Tum thực hiện. 

Tags: